Canlyniadau

Addurniadau Nadolig | Christmas Decorations

Ffair Aeaf Rithiol 2020

Virtual Winter Fair 2020

Da iawn i bawb a wnaeth gystadlu

Well done to everyone that took part

O DAN 19 / UNDER 19

3ydd/3rd – Sophie Bevan, Brycheiniog / Brecknock

2il/2nd – Fflur Robert, Clwyd

1af/1st – Fflur Edwards, Maldwyn / Montgomery

O DAN 27 / UNDER 27

3ydd/3rd – Alaw Mair Jones, Ceredigion

2il/2nd – Lwsi Morgan, Maldwyn / Montgomery

1af/1st – Gwen Lloyd Thomas, Eryri