Canlyniadau

Addurno Cacen Boncyff | Decorated Yule Log

Ffair Aeaf Rithiol 2020

Virtual Winter Fair 2020

Da iawn i bawb a wnaeth gystadlu

Well done to everyone that took part

Canlyniadau / Results

3ydd / 3rd – Elin Lloyd-Davies, Maldwyn / Montgomery

2il / 2nd – Sian Healey, Brycheiniog / Brecknock

1af / 1st – Harrison Reeve, Morgannwg / Glamorgan