Pipo dros ben clawdd gyda Snapchat | Snapchat Sneak Peek

Gan ddefnyddio cyfres o snapchats rhowch gipolwg o fywyd ar y fferm yn ystod lockdown.

Using a series of snapchats give an insight to farming life during lockdown