Demo Draddodiadol | Traditional skill

Dangos sgil draddodiadol e.e. Cneifio a gwellau, plethu perth/gwrych/clawdd, creu penwast.

Show a traditional skill e.g. hand shearing, hedge laying, creating a headpiece.