Amaethyddiaeth
Agriculture

Dyddiad cau | Closing date: 17:00, 21.05.2020

Pipo dros ben clawdd gyda Snapchat | Snapchat Sneak Peek

Gan ddefnyddio cyfres o snapchats rhowch gipolwg o fywyd ar y fferm yn ystod lockdown.

Using a series of snapchats give an insight to farming life during lockdown

Demo Draddodiadol | Traditional skill

Dangos sgil draddodiadol e.e. Cneifio a gwellau, plethu perth/gwrych/clawdd, creu penwast.

Show a traditional skill e.g. hand shearing, hedge laying, creating a headpiece.

Cynllunio | Design

Creu peiriant neu declun a fyddai’n hwyluso eich gwaith ar y fferm.

Create a piece of machinery or equipment that would make life on the farm easier.