Canlyniadau

Ar Eich Marciau, Barod, Coginiwch CFfI | Ready, Steady, YFC Cook Off

Ffair Aeaf Rithiol 2020

Virtual Winter Fair

Da iawn i bawb a wnaeth gystadlu.

Well done to everyone that took part.

Canlyniadau / Results

3ydd / 3rd – Mared Lloyd-Jones, Ceredigion

2il / 2nd – Angharad Thomas, Sir Gar | Carmarthenshire

1af / 1st – Chloe Kinsey-Owen, Maesyfed | Radnor