Canlyniadau

Barnu Carcas Eidion | Beef Carcass Stock Judging

Ffair Aeaf Rithiol 2020

Virtual Winter Fair

Da iawn i bawb a wnaeth cystadlu

Well done to everyone that took part

O DAN 19 / UNDER 19

3ydd / 3rd – Cerys Harts, Sir Benfro / Pembrokeshire

2il / 2nd – Sally Griffith, Maesyfed / Radnor

1af / 1st – Elis Ifan Jones, Eryri

O DAN 27 / UNDER 27

Gydradd 2il / Joint 2nd – Carys Phillips, Sir Benfro / Pembrokeshire

Gydradd 2il / Joint 2nd – Liz Swancott, Maesyfed / Radnor

1af / 1st – Richard Lewis Jones, Meirionnydd