Canlyniadau

Barnu Carcas Mochyn | Pork Carcass Stock Judging

Ffair Aeaf Rithiol 2020

Virtual Winter Fair 2020

Da iawn i bawb a wnaeth gystadlu

Well done to everyone who took part

O DAN 19 / UNDER 19

3ydd / 3rd – Hollie Jones, Morgannwg / Glamorgan

2il / 2nd – Harrison Powell, Maesyfed / Radnor

1af / 1st – Beca Jenkins, Ceredigion

O DAN 27 / UNDER 27

3ydd / 3rd – Caitlin Harley, Brycheiniog / Brecknock

2il / 2nd – James Nixon, Maesyfed / Radnor

1af / 1st – Ffion Rees, Sir Gar / Carmarthenshire