Canlyniadau

Barnu Eidion Cigydd | Butchers Beef Stock Judging

Ffair Aeaf Rithiol 2020

Virtual Winter Fair 2020

Da iawn i bawb a wnaeth gystadlu

Well done to everyone who took part

O DAN 19 / Under 19

3ydd / 3rd – Chloe Edwards, Brycheiniog / Brecknock

2il / 2nd – Holly Page, Maldwyn / Montgomery

1af / 1st – Beca Jenkins, Ceredigion

O DAN 27 / UNDER 27

3ydd / 3rd – Carwyn Pugh, Brycheiniog / Brecknock

2il / 2nd – Ffion Rees, Sir Gar / Carmarthenshire

1af / 1st – Tudor Lewis, Maldwyn / Montgomery