Blodau
Floral

Dyddiad cau | Closing date: 17:00, 21.05.2020

Torch Calan Mai | May Day Wreath

Dathlwch fis newydd can baratoi torch o flodau sych papur neu ffres.

Celebrate a new month by preparing a floral wreath.

Arddangosfa mewn dŵr | Exhibit in water

Arddagnosfa flodau gan ddefnyddio dŵr.

A floral display using water.   

Nod tudalen | Bookmark

Gan ddefnyddio blodau a dail addurnwch darn o gardbord I greu nod tudalen a’i sychu. Gallwch gludo rhain i’r cartref hen fobl lleol fel anrheg neu at gymdogion yn eich ardal.

Using pressed flowers and leaves decorate a piece of cardboard and press the flowers so they dry to make a bookmark. You can deliver the finished items as gifts to cheer up people at your local old people’s home or to a neighbour in lockdown.