Canlyniadau

Canolbwynt y Bwrdd Nadoligaidd | Christmas Table Centrepiece

Ffair Aeaf Rithiol 2020

Virtual Winter Fair 2020

Da iawn i bawb a wnaeth gystadlu

Well done to everyone that took part

O DAN 19 / UNDER 19

Gydradd 3ydd / Joint 3rd – Alexandra Fenner, Morgannwg / Glamorgan

Gydradd 3ydd / Joint 3rd – Cara Smith, Maldwyn / Montgomery

2il / 2nd – Zoe Mansell, Sir Benfro / Pembrokeshire

1af / 1st – Morgan Davies, Sir Gar / Carmarthenshire

O DAN 27 / UNDER 27

3ydd / 3rd – Elain Jones, Clwyd

2il / 2nd – Rhianwen Jones, Brycheiniog / Brecknock

1af / 1st – Nia Lewis, Sir Benfro / Pembrokeshire