Canlyniadau

Carcas Wyn | Lamb Carcass

Ffair Aeaf Rithiol 2020

Virtual Winter Fair 2020

Da iawn i bawb a wnaeth gystadlu.

Well done to everyone who took part.

O DAN 19 / UNDER 19

3ydd/3rd – Dani Harley, Brycheiniog | Brecknock

2il/2nd – Sara Brown, Sir Gar | Carmarthenshire

1af/1st – Emma Morgan – Page, Maldwyn | Montgomery

O DAN 27 / UNDER 27

3ydd/3rd – Aaron Hughes, Sir Gar | Carmarthenshire

2il/2nd – Carwyn Pugh, Brycheiniog | Brecknock

1af/1st – Dewi Davies, Ceredigion