Ymunwch gyda ni | Join us (yn rithiol / virtually)

Ewch ati gyda grŵp o hyd at 6 o ffrindiau i wneud rŵtin adnabyddus/gan seleb a’i anfon i weld y canlyniadau.

As a group  of up to six, get together and send us a zoom video of you attempting a routine.