Sylwebu byw | Live Commentary

Tynnwch fideo byr o rhywbeth yn digwydd ac yn creuwch sylwebaeth fyw ar ein cyfer.

Create a shorty video of something happening and create live commentary for it.