Cacen yn Cynnwys Llysieuyn | A Cake made from a vegetable

Mae bob math o lysiau yn gwneud cacennau hyfryd beth am ychwanegu eich hoff gacen chi!

Many different vegetables make the nicest cakes. Why not show us your favourite vegetable based cake!