Comedi
Comedy

Dyddiad cau | Closing date: 17:00, 21.05.2020

Sgets ar thema o’ch dewis | Sketch on a theme of your choice

Gall hwn fod yn fideo o hen sgets neu rhywbeth newydd.

This can be a video of a previously performed sketch or something new.

Dynwarediad |Imitations

Dynwarediad..

Imitations..

Jôc | Joke

Pam groesodd yr iâr yr hewl/ffordd…

Why did the chicken cross the road…