Crefft
Craft

Dyddiad cau | Closing date: 17:00, 21.05.2020

Sialens papur losin | Sweet wrapper challenge

Mae pawb yn euog o fwyta mwy na’i siar o bethau melys yn ystod y cyfnod yma felly creuwch darn o gelf allan o bapur losin creision a bisgedi.

Everyone is guilty of eating too many sweets chocolates and biscuts at the moment. Create a piece of art using sweet wrappers etc.

SIROB

Ail greuwch sirob; llun, grefft neu gwau, unrhyw ddull o’ch dewis chi.

Recreate Sirob; as a picture, stuffed animal, knitted etc, any medium of your choice.

Llawysgrifen | Handwriting

Ysgrifennwch yn daclus neu mewn caligraffi can neu cerdd i ysbrydoli.

Write in your best handwriting or caligraffi a poem or song to inspire during this difficult time.