Sesiynau CFfI – Addurno Cacen | YFC Sessions – Cake Decoration

22 April, 2021

This event is no longer available.

Wrth i bawb arbrofi dros y cyfnod clo, mae pobi wedi dod yn hobi poblogaidd iawn yn ddiweddar. Felly beth am adeiladu ar eich sgiliau pobi a rhyfeddi deulu a ffrindiau, trwy ymuno â’r sesiwn addurno cacennau hon dan arweiniad cadarn Llinos Foulkes?

With everyone experimenting over the lockdown period, baking has become a popular hobby. So why not up your baking game, and join this cake decorating session hosted by Llinos Foulkes?

  • April 22, 2021
    7:00 pm - 8:00 pm

Upcoming Events

Nov

28

Winter Fair | Ffair Aeaf

8:00am
YFC Centre, Llanelwedd, Builth Wells, Powys, LD2 3NJ, United Kingdom
View Event

Jan

21

Council & sub committees | Cyngor & is-bwyllgorau

8:00am
YFC Centre, Llanelwedd, Builth Wells, Powys, LD2 3NJ, United Kingdom
View Event

Mar

04

Entertainment Festival | Gŵyl Adloniant

8:00am
View Event