Sesiynau CFfI Gosod Blodau | YFC Session Flower Arranging

22 March, 2021

This event is no longer available.

Eliptig, hirgrwn, fertigol, siâp “S”, rhaeadru (cascade), trionglog neu gilgant (crescent)? Mae’r posibiliadau o ran y math o arddangosfa flodau y byddwn yn ei chreu yn ddiddiwedd. Ond yr hyn sy’n sicr – nid oes yn rhaid i chi fod yn arbenigwr i ymuno â ni yn y cyntaf o ddwy noson lon yng nghwmni Sionedd Hughes, enillydd Sioe Frenhinol Cymru, RHS ac Malvern.

Elliptical, oval, vertical, “S” shaped, cascade, triangular or crescent? The possibilities as to the type of floral display we’ll create is endless. But what is sure – you needn’t be an expert to join us for the first of two joyful evenings in the company of Sionedd Hughes, a Royal Welsh, RHS and Malvern show winner.

  • March 22, 2021
    7:00 pm - 8:00 pm

Upcoming Events

Jun

19

Diwrnod Chwaraeon / Sports Day

8:00am
Aberystwyth University, Penglais Campus, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AR, United Kingdom
View Event

Jul

18

Royal Welsh Show

8:00am
YFC Centre, Llanelwedd, Builth Wells, Powys, LD2 3NJ, United Kingdom
View Event