Sesiynau CFfI – Sbaeneg | YFC Sessions – Spanish

13 April, 2021

This event is no longer available.

Yn 2020, fe nodwyd Sbaeneg fel y 4edd iaith fwyaf a ddefnyddir ledled y byd. Felly dyma’ch cyfle i ddysgu Sbaeneg i chi’ch hun dan ofal Sophie Thomas (Linguistically Sophie). Yn ystod y sesiwn ryngweithiol ac ysgafn hon byddwch yn dysgu rhai ymadroddion cyffredin a dysgu sut i gychwyn sgwrs yn Sbaeneg.

Noted as the 4th most spoken language throughout the world in 2020 – this is your opportunity to learn Spanish for yourself. In the capable hands of Sophie Thomas (Linguistically Sophie), you’ll learn some common phrases and conversation starters during this light-hearted and interactive session.

  • April 13, 2021
    7:00 pm - 8:00 pm

Upcoming Events

Nov

19

Eisteddfod 2022

8:00am
Ysgol Bro Gwaun, Heol Dyfed, Fishguard, Pembrokeshire, SA65 9DT, United Kingdom
View Event

Nov

19

NFYFC: English Winter Fair | Ffair aeaf Lloegr

8:00am
Bingley Hall, Stafford
View Event

Nov

28

Winter Fair | Ffair Aeaf

8:00am
YFC Centre, Llanelwedd, Builth Wells, Powys, LD2 3NJ, United Kingdom
View Event