Canlyniadau

Gosod Berth |Hedge Laying

Ffair Aeaf Rithiol 2020

Virtual Winter Fair

Da iawn i bawb a wnaeth gystadlu

Well done to everyone that took part

Canlyniadau / Results

4ydd / 4th – Luke Watts, Sir Benfro | Pembrokeshire

3ydd / 3rd – Eifion Jones, Maldwyn | Montgomery

2il / 2nd – Dafydd Buncombe, Maesyfed | Radnor

1af / 1st – Chrissy Davies, Brycheiniog | Brecknock