Cymryd yr Awenau | Taking the lead

Esboniwch yr math o sesiwn y hoffech chi gynnal. Ni ddylai fod mwy na 500 o lythrennau. Please explain the type of session you'd like to hold. This should be no more than 500 characters.

Trwy wirio’r blwch rydych chi’n cytuno eich bod yn caniatáu i CFfI Cymru gysylltu â chi am fwy o fanylion am y math o sesiwn hoffech gynnal / Through ticking this box you agree to allow YFC Wales to contact you with for more information about the type of session you would like to hold.