Syniadau | Ideas

Esboniwch eich syniad. Please explain your idea