Llenyddiaeth
Literature

Dyddiad cau | Closing date: 17:00, 21.05.2020

BRAWDDDEG | SENTENCE

Creu brawddeg o’r gair Corona.

Create a sentence from the word Corona.

Ymson | Monologue

Doctor, Nyrs neu hen berson yn y ‘lockdown’.

A dotor, nurse or a elderly person during lockdown.

   Llen-Micro / Micro–Lit

Thema GIG.

Theme NHS.