Grŵp Gwaith / Working Group


Cyfarfodydd / Meetings

Cyfarfod – Nos Fawrth 23ain o Chwefror, 2021 7.00yh

Meeting – Tuesday 23rd February 7.00pm

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94010787521?pwd=NGtadFR2QmNBdVBGNU1JOFlMR0hUUT09

Meeting ID: 940 1078 7521
Passcode: 461846

Drafft Maniffesto / Manifesto Draft

Dogfen i’w drafod yn y cyfarfod nesaf / Document to be discussed in the next meeting

Nodiadau o cyfarfoddydd / Meeting notes

10fed o Dachwedd / 10th November

2ail o Ragfyr / 2nd December


2016

Maniffesto CFfI Cymru 2016 Wales YFC Manifesto


Enghreifftiau o Maniffesto / Manifesto Examples

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru / Future Generations Commisioner for Wales

Comisiynydd Plant Cymru / Wales Children’s Commissioner

WWF Cymru


Nodiadau / Notes

Google Doc.

Drafft / Draft

Drafft Maniffesto / Manifesto Draft