Taith Astudio Materion Gwledig | Rural Affairs Study Tour

£50.00

Penwythnos llawn ymweliadau fferm o amgylch Gogledd Iwerddon yn gweld gwahanol systemau ffermio, sut mae ffermydd wedi arallgyfeirio a chwrdd ag aelodau o CFfI Ulster.
A weekend packed full of farm visits around Northern Ireland, seeing different farming systems, how farms have diversified & meet members from Ulster YFC.
📍Armagh, Northern Ireland
📅 13/10/2023 – 16/10/2023

Out of stock

You may also like…