Tocyn Gwobrau Amaeth | Agri Awards Ticket

£35.00

Pryd 2 gwrs a dawns i ddilyn! Black Tie.

Os oes gennych unrhyw ofynion dietegol, e-bostiwch information@yfc-wales.org.uk

Rhaid i aelodau fod dros 18 oed.

 

2 course meal & after dance! Black Tie. 

If you have any dietary requirements, please email information@yfc-wales.org.uk

Members must be over 18 years of age.

 

Sylwch: Ni fydd unrhyw ad-daliadau!

Please note: There will be no refunds!

78 in stock