RW2020: Cystadleuaeth arwydd gweithwyr hanfodol / Key workers sign competition