MARCHNAD CFFI YFC MARKETPLACE

Manylion / Details

Manylion Pellach / More Information

Esboniwch yr hyn mae'ch busnes yn ei gynnig. Ni ddylai fod mwy na 500 o lythrennau. Please explain what your business offers. This should be no more than 500 characters.

PWYSIG / IMPORTANT

Ticiwch y blychau canlynol i gadarnhau y canlynol/ Please tick the following boxes to confirm that;

Trwy wirio’r blwch rydych chi’n cytuno eich bod yn caniatáu i CFfI Cymru gysylltu â chi mwy o fanylion am “Marchnad CFfI”, ac yn caniatáu iddynt hyrwyddo eich busnes drwy ei gwefan a’i chyfryngau cymdeithasol. / Through ticking this box you agree to allow YFC Wales to contact you with more information about the “YFC Marketplace”, and allow them to promote your business through their website and social media platforms.