Wales YFC Single Launch

07 February, 2020
The Royal Pier, Marine Terrace, Aberystwyth, SY23 2AZ

This event is no longer available.

Digwyddiad lansio sengl CFfI Cymru, fersiwn o ‘Bydd Wych’ er mwyn dathlu Dydd Miwsig Cymru a chodi ymwybyddiaeth ynglŷn ag iechyd meddwl.
Artistiaid y noson: Rhys Gwynfor a Candelas, Mellt.

Canran o elw’r sengl yn mynd tuag at yr elusen meddwl.org.

Bydd Heno yn darlledu’n fyw o’r noson.
Digwyddiad AM DDIM!

 

Wales YFC single launch event, a version of ‘Bydd Wych’ to celebrate Welsh Language Music Day and raise awareness of mental health.
Artists of the night: Rhys Gwynfor and Candelas, Mellt.

A percentage of the amount made from the download of the single will go to the charity meddwl.org, a Welsh language mental health charity.
‘Heno’ will be broadcasting live from the evening.
FREE Event!

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/203763737463334/

Image result for meddwl.org logo

  • February 7, 2020
    6:30 pm - 10:00 pm

Upcoming Events

Nov

28

Winter Fair | Ffair Aeaf

8:00am
YFC Centre, Llanelwedd, Builth Wells, Powys, LD2 3NJ, United Kingdom
View Event

Jan

21

Council & sub committees | Cyngor & is-bwyllgorau

8:00am
YFC Centre, Llanelwedd, Builth Wells, Powys, LD2 3NJ, United Kingdom
View Event

Mar

04

Entertainment Festival | Gŵyl Adloniant

8:00am
View Event