Noson Gyda Dŵr Cymru | Evening with Welsh Water

19 June, 2023
Unit 5, Ddole Road, Llandrindod Wells, Powys, LD1 6DF, United Kingdom

This event is no longer available.

Sioe Deithiol CFfI Cymru & Dŵr Cymru

Bydd y digwyddiad hwn yn canolbwyntio ar ddull rheoli dalgylch Dŵr Cymru o ddiogelu cyflenwadau dŵr, pam ei bod yn bwysig iddynt weithio gyda ffermwyr a gwybodaeth am gyfle i chi weithio gyda nhw.

***

Wales YFC & Welsh Water Roadshow

This event will focus on Welsh Water’s catchment management approach to protecting water supplies, why it’s important for them to work with farmers and information on an opportunity for you to work with them.

  • June 19, 2023
    7:00 pm - 9:00 pm

Upcoming Events

Nov

18

Wales YFC Eisteddfod CFfI Cymru

8:00am
Anglesey Showground, HolyHead, United Kingdom, LL65 4RP, United Kingdom
View Event

Nov

18

Ffair Aeaf | English Winter Fair

8:00am
Bingley Hall, Stafford
View Event

Nov

27

Ffair Aeaf | Winter Fair

8:00am
YFC Centre, Llanelwedd, Builth Wells, Powys, LD2 3NJ, United Kingdom
View Event