Sesiwn CFfI Sialens Dwr Cymru | YFC Session Welsh Water Challenge

16 March, 2021

This event is no longer available.

Mae’r sesiwn yma yn gado fod y cyntaf o bedair noson ddiddorol, wrth i Ddŵr Cymru gosod her i aelodau ystyried y ffactorau a bydd o fudd i’w cartrefi / ffermydd yn y dyfodol, mewn perthynas â dŵr. Gyda thrafodaethau ynghylch effeithlonrwydd dŵr a’r canllawiau NVZ newydd, mae’n sicr o fod yn sesiwn sy’n ysgogi’r meddwl!

This promises to be the first of four interesting evenings, as Welsh Water sets the challenge for members to consider factors that will benefit their own homes / farms in the future, in relation to water. With discussions surrounding water efficiency and the new NVZ guidelines, it’s sure to be a thought-provoking session!

  • March 16, 2021
    7:00 pm - 8:00 pm

Upcoming Events

Nov

19

Eisteddfod 2022

8:00am
Ysgol Bro Gwaun, Heol Dyfed, Fishguard, Pembrokeshire, SA65 9DT, United Kingdom
View Event

Nov

19

NFYFC: English Winter Fair | Ffair aeaf Lloegr

8:00am
Bingley Hall, Stafford
View Event

Nov

28

Winter Fair | Ffair Aeaf

8:00am
YFC Centre, Llanelwedd, Builth Wells, Powys, LD2 3NJ, United Kingdom
View Event