Sesiwn CFfI Sialens Dwr Cymru | YFC Session Welsh Water Challenge

16 March, 2021

This event is no longer available.

Mae’r sesiwn yma yn gado fod y cyntaf o bedair noson ddiddorol, wrth i Ddŵr Cymru gosod her i aelodau ystyried y ffactorau a bydd o fudd i’w cartrefi / ffermydd yn y dyfodol, mewn perthynas â dŵr. Gyda thrafodaethau ynghylch effeithlonrwydd dŵr a’r canllawiau NVZ newydd, mae’n sicr o fod yn sesiwn sy’n ysgogi’r meddwl!

This promises to be the first of four interesting evenings, as Welsh Water sets the challenge for members to consider factors that will benefit their own homes / farms in the future, in relation to water. With discussions surrounding water efficiency and the new NVZ guidelines, it’s sure to be a thought-provoking session!

  • March 16, 2021
    7:00 pm - 8:00 pm

Upcoming Events

Apr

22

Sesiynau CFfI – Addurno Cacen | YFC Sessions – Cake Decoration

19:00pm
View Event

Apr

24

Junior & Senior Member of the Year

8:00am
View Event

Apr

25

Public Speaking Competition

8:00am
View Event