Sesiynau CFfI Bwtsiera | YFC Sessions Butchering

15 March, 2021

This event is no longer available.

Pa ffordd well sydd na i gychwyn bant sesiynau CFfI nag yng nghwmni’r cigydd enwog Mr Rob Rattray. Mae’r sesiwn hon yn sicr o fod yn un ddiddorol ac addysgiadol wrth i ni ddysgu sut i bwtsiera a pharatoi carcas cig oen.

What better way to kick start the YFC sessions than in the company of renowned butcher Mr Rob Rattray. This session is guaranteed to be an interesting and informative one as we learn how to butcher and prepare a lamb carcass.

  • March 15, 2021
    7:00 pm - 8:00 pm

Upcoming Events

Nov

28

Winter Fair | Ffair Aeaf

8:00am
YFC Centre, Llanelwedd, Builth Wells, Powys, LD2 3NJ, United Kingdom
View Event

Jan

21

Council & sub committees | Cyngor & is-bwyllgorau

8:00am
YFC Centre, Llanelwedd, Builth Wells, Powys, LD2 3NJ, United Kingdom
View Event

Mar

04

Entertainment Festival | Gŵyl Adloniant

8:00am
View Event