Sesiynau CFfI – Bywyd Myfyriwr | YFC Sessions – Student Life

12 April, 2021

This event is no longer available.

Yn rhoi cipolwg i ni ar fywyd myfyriwr yn ystod y sesiwn yma, ydy’r tîm o Brifysgol Harper Adams. Dyma’ch cyfle i ofyn unrhyw gwestiynau allweddol sydd gennych – felly cofiwch feddwl am rhai o flaen llaw.

Giving an insight into the life of a student during this session, is the great team at Harper Adams University. Here’s your chance to ask any key questions you may have – so be sure to think of a few before hand.

  • April 12, 2021
    7:00 pm - 8:00 pm

Upcoming Events

Nov

28

Winter Fair | Ffair Aeaf

8:00am
YFC Centre, Llanelwedd, Builth Wells, Powys, LD2 3NJ, United Kingdom
View Event

Jan

21

Council & sub committees | Cyngor & is-bwyllgorau

8:00am
YFC Centre, Llanelwedd, Builth Wells, Powys, LD2 3NJ, United Kingdom
View Event

Mar

04

Entertainment Festival | Gŵyl Adloniant

8:00am
View Event