Sesiynau CFfI – Gohebydd Lleol | YFC Sessions – Local Reporter

28 April, 2021

This event is no longer available.

Beth sy’n gwneud stori dda? Pa straeon sydd o ddiddordeb i bobl? Sut allwch chi ddefnyddio’r cyfryngau a’ch cysylltiadau i roi eich clwb lleol ar y map? Dyma rai o’r cwestiynau bydd Lowri Jones yn ateb yn ystod y sesiwn anffurfiol ac ysgafn yma.

What makes a good story? What stories are of interest to people? How can you utilise the platforms and contacts you have to put your local club on the map? Just a few of the questions that will be answered in this conversational session held by Lowri Jones.

  • April 28, 2021
    7:00 pm - 8:00 pm

Upcoming Events

Nov

28

Winter Fair | Ffair Aeaf

8:00am
YFC Centre, Llanelwedd, Builth Wells, Powys, LD2 3NJ, United Kingdom
View Event

Jan

21

Council & sub committees | Cyngor & is-bwyllgorau

8:00am
YFC Centre, Llanelwedd, Builth Wells, Powys, LD2 3NJ, United Kingdom
View Event

Mar

04

Entertainment Festival | Gŵyl Adloniant

8:00am
View Event