Chairman’s Charity

2019-2020

The current Wales YFC Chairman, Katie Davies, has chosen two mental health charities to support this year. These are The DPJ Foundation and R.A.B.I.

The DPJ Foundation

elusen wedi’i lleoli yn Sir Benfro i gefnogi’r rheini mewn cymunedau gwledig ac mewn amaethyddiaeth â phroblemau iechyd meddwl. Rydym yn gwneud hyn trwy leihau’r stigma sy’n amgylchynu iechyd meddwl gwael, addysgu pobl â hyfforddiant ymwybyddiaeth iechyd meddwl a darparu therapïau siarad. Mae’r elusen bellach yn gweithredu ledled Cymru.

R.A.B.I.

R.A.B.I – y Sefydliad Llesiannol Amaethyddol Brenhinol – yw elusen hynaf a mwyaf ffermio. Rydyn ni wedi bod yn gwasanaethu’r gymuned ffermio ers 1860.

My campaign for the next 12 months as Wales Chair is to raise awareness of mental health in Agriculture and Young People by hopefully working with various other charities and organisations throughout the year.

Alongside the fundraising it is important that we as members, talk and support each other. Mental health effects us all and by talking we can help combat the stigma surrounding mental health and help each other.

I thank you in advance for your support. Remember it’s ok, not to be ok. 

Katie Davies, wales yfc chairman 2019-2020

Chairman’s Charity 2018-19

Dafydd Jones, the 2018-29 Chairman’s chosen charity was The Wales Air Ambulance. Dafydd, along side the support and contribution of counties and members managed to raise an astonishing AMOUNT for the charity.