Clwb 200 CFfI Cymru | Wales YFC 200 Club

£20.00

Beth am gefnogi CFfI Cymru drwy gofrestru ar gyfer ein Clwb 200!

  • £20 y flwyddyn
  • Cyfle i ennill gwobrau ariannol!
  • 3 tynfa y flwyddyn!
  • Arian yn mynd i CFfI Cymru

Talwch ar y ddolen yma: https://buy.stripe.com/00gbIWgxp3W65uo8ww

Why not support Wales YFC by signing up to our 200 Club!

  • £20 a year
  • Chance to win cash prizes!
  • 3 Draws a Year!
  • Funds go to Wales YFC

Please pay on the following link: https://buy.stripe.com/00gbIWgxp3W65uo8ww

You may also like…