Policies Resources Results Rural Affairs

2020 Virtual Winter Fair Results

RW2020: Canlyniadau Cyflawn Dydd Iau / Thursday Overall Results

RW2020: Canlyniadau Gem yr Oesoedd Cadeiryddion / Chairmen Generation Game Results

RW2020: Canlyniadau Barnu Jerseys Tîm / Team Jursey Stockjudging Results

RW2020: Canlyniadau Barnu Jerseys Hŷn / Senior Jursey Stockjudging Results

RW2020: Canlyniadau Barnu Jerseys Iau / Junior Jursey Stockjudging Results

RW2020: Canlyniadau Cyflawn Dydd Mercher / Wednesday Overall Results

RW2020: Canlyniadau Fideo Ffitrwydd / Fitness Video Results

RW2020: Canlyniadau Crefft / Craft Results

RW2020: Canlyniadau Barnu Texels Tîm / Teams Texels Stockjudging Results

RW2020: Canlyniadau Barnu Texels Hŷn / Senior Texels Stockjudging Results

RW2020: Canlyniadau Barnu Texels Iau / Junior Texels Stockjudging Results

RW2020: Canlyniadau Cyflawn Dydd Mawrth / Tuesday Overall Results

RW2020: Canlyniadau Barnu Stoc Moch Tîm / Pigs Stockjudging Team Results

RW2020: Canlyniadau Barnu Stoc Moch Hŷn / Senior Pigs Stockjudging results

RW2020: Canlyniadau Barnu Stoc Moch Iau / Junior Pigs Stockjudging results

RW2020: Canlyniadau Lip Sync Tik Tok / Lip Sync Tik Tok results

RW2020: Canlyniadau Coginio / Cookery results

RW2020: Canlyniadau Canu / Singing results

RW2020: Canlyniadau dydd Llun / Monday Results

RW2020: Cystadleuaeth arwydd gweithwyr hanfodol / Key workers sign competition

RW2020: Cystadleuaeth Eitem wedi’i ailgylchu / Upcycling competition

Overall Marks

2019 Royal Welsh Show Results

2018 Eisteddfod Results

2019 Sports Day Results

2019 Field Day Results

2019 Public Speaking Results

Stage & Homework Results

Overall Marking Sheets

2019 Entertainment Feast Results

2019 Eisteddfod Results

2019 Baby Beef & Prime Lamb Results

2018 Winter Fair Results

2019 Winter Fair Results